• zunashi-
 • zunashi-
 • 2 PP

ベストレコード4件

 • ページ:
 • 1
20/10/2012コズミックトレーサーPokemon Black & White 2 OST Champion Iris BattleLv.5
 • 01:33
 • 00:00-01:33
 • 90.647点
 • 1位
 • 4人中
20/10/20124コネクトLv.5
 • 01:32
 • 00:00-01:32
 • 80.628点
 • 328位
 • 350人中
20/10/2012コズミックトレーサーTrue truly LoveLv.5
 • 03:50
 • 00:00-03:50
 • 62.606点
 • 2位
 • 2人中
20/10/2012コズミックトレーサーPokemon Black & White 2 OST Champion Iris BattleLv.5
 • 01:33
 • 00:00-01:33
 • 92.573点
 • 1位
 • 4人中
 • ページ:
 • 1